OmsorgsPoolen AB

Om OmsorgsPoolen AB

OmsorgsPoolen är ett bemanningsföretag som är startat för att bidra till att lösa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Vårt fokus ligger på nöjda uppdragsgivare och konsulter. Vi är en trygg arbetsgivare som håller vad vi lovar där man som konsult dessutom ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll genom fortlöpande kompetensutveckling.

OmsorgsPoolen är ett systerbolag till Rektorspoolen AB, som framgångsrikt arbetat med bemanningsfrågor mot rektorer och skolledare sedan flera år tillbaka, och ProAcademic AB, som har fokus på rekrytering av chefer inom framförallt offentlig sektor, företrädesvis inom skola men också vård och omsorg.

Gemensamt för oss som driver OmsorgsPoolen är att vi har ett äkta engagemang för att arbeta med människor och vi vill arbeta nära uppdragsgivarna och våra konsulter. Vi vill i allra högsta grad bidra till samhällsnytta och i det här fallet bidra till att lösa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Vår integritetspolicy

Läs om hur vi skyddar våra konsulters och medarbetares personliga integritet.

Läs mer

Jonas Berkling

Jonas Berkling

Ägare / rekryteringsansvarig

Bakgrund

Jonas har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom såväl privat som offentlig sektor. Dessa uppdrag har framförallt varit som rektor, både inom kommunal skola och inom friskola.

Han har ansvarat för skolor på alla nivåer: förskola, grundskola samt gymnasieskola. I grunden är Jonas idrott- och engelskalärare med beteendevetenskaplig vidareutbildning samt genomgången statlig rektorsutbildning. 

Han har genomfört hundratals rekryteringar genom företagen ProAcademic, RektorsPoolen och OmsorgsPoolen.

Certifierad

Certifierad för följande arbetspsykologiska test:

 • NEO PI-R
 • BOMAT
 • Cut:e
 • UPP-testet

Alla testen är granskade av STP (Stiftelsen för psykologiska test).

Utbildning
 • Statliga rektorsutbildningen 3 år (befattningsutbildning), Göteborgs universitet
 • Idrott- och engelsklärare, GIH Örebro och Uppsala universitet
 • Fristående kurser Arbets- och organisationspsykologi, Göteborgs universitet samt Personurval och rekrytering, Högskolan i Halmstad.
Kontaktinformation

0709 – 202 333
jonas@omsorgspoolen.se

Patrik Nystedt

Patrik Nystedt

Konsult

Bakgrund

Patrik har lång erfarenhet av att arbeta inom både statlig och privat sektor både som tjänsteman och chef/ledare. Under cirka 10 år tjänstgjorde han på myndighetssidan (Skolverket, Skolinspektionen) och på Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). De senaste dryga 10 åren har han varit chef på olika nivåer på privata sidan. Olika roller som han har innehaft är VD för ett nationellt utbildningsföretag, kvalitetschef för hela Academedias vuxenutbildning, verksamhetschef inom vuxenutbildningen och även Vice VD och Vice koncernchef för praktiska gymnasieskolor och vård och behandling av ensamkommande flyktingbarn.

Patrik har även varit med i flera styrelser (ex. Friskolornas Riksförbund) och nämnder/nätverk (ex. Almega auktorisationsnämnden).

Genom sin gedigna chefserfarenhet har han lång erfarenhet av att arbeta med personalfrågor och rekryteringar i olika sammanhang och ser behovet och önskemålen från såväl uppdragsgivarens som konsultens perspektiv.

Utbildning
 • PolMag (statskunskap, juridik och ekonomi) på Förvaltningshögskolan i Göteborg
 • Olika ledarskapsutbildningar
 • Diverse kurser, föreläsningar och konferenser
Kontaktinformation

0730 – 483 903
patrik@omsorgspoolen.se

Eva-Stina Premberg

Legitimerad socionom och konsult

Bakgrund

Eva-Stina har 20 års erfarenhet som chef inom socialtjänstens myndighet- och utförarverkssamheter. Dessförinnan har hon arbetade hon i många år som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn- och vuxna.

De senaste åren har Eva-Stina arbetat som chefskonsult inom socialtjänstens olika verksamheter, främst inom socialtjänstens myndighetsutövning, men även inom resurs- och förebyggande verksamhetsområden samt äldreomsorg och LSS.

Eva-Stina är en drivande och engagerad ledare som är tydlig och strukturerad.

Utbildning
 • Socionomutbildning vid Ersta Sköndahls Högskola
 • BBIC ( barns behov i centrum)
 • Utvecklingspsykologi, Ersta Sköndahls Högskola
 • UGL – utveckling – grupp – och ledarskap, Karlstad
 • Handledarutbildning, Stockholm
 • Handledning och utbildning, gestaltakademins terapiutbildningar, Stockholm
 • Ledarskap i förändring, Stockholm
 • Utbildning POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande, Stockholm
 • Socialarbetarens roll i ungdomsarbete, Stockholm
 • Kemiskt beroende, Stockholm
 • Arbetsmiljöutbildning, Stockholm
 • Mediautbildning, Stockholm

 

Kvalitetssäkrad bemanning utifrån en strukturerad och noggrann urvalsprocess.