Integritetspolicy

2018-11-14

Integritetspolicy

OmsorgsPoolen (559177-6595) och dess systerföretag RektorsPoolen och ProAcademic skyddar och värnar om våra konsulters och medarbetares personliga integritet. Därför är det viktigt att du ska känna dig trygg att dina personuppgifter skyddas och behandlas på ett korrekt sätt. Dina personuppgifter som behandlas av OmsorgsPoolen används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. 

Behandling av personuppgifter inom OmsorgsPoolen sker i enlighet med gällande dataskyddsförordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). 

Den som registreras tillfrågas alltid om samtycke till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en konsult eller exempelvis en medarbetare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta. Ansvaret vilar på OmsorgsPoolen att ställa frågan.

OmsorgsPoolen kan komma att revidera denna integritetspolicy, den senaste varianten hittar du alltid här på vår hemsida. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi bestämmer oss för att göra ändringar i denna policy meddelas detta via vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

OmsorgsPoolen (organisationsnummer 559177-6595 är personuppgiftsansvarig.)

Varför uppgifter behandlas

Syftet med insamling av personuppgifter är att OmsorgsPoolen Sverige AB ska kunna hjälpa sina konsulter med bemanningstjänster inom vård och omsorg. Vi behöver samla in och behandla en del information för att avtal ska kunna tecknas samt för löpande administration i det fortsatta arbetet.

Utbildning

OmsorgsPoolens anställda ska få relevant information och utbildning om behandling av personuppgifter i enlighet med våra kompetensutvecklingsplaner.  Vid behov ges också fördjupad eller riktad utbildning till dem som hanterar känsliga personuppgifter.

Vilka uppgifterna avser

De personuppgifter vi kan komma att inhämta från våra konsulter och behandla är bland annat namn, adress, e-post, personnummer, kontonummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, id-handlingar, uppgifter från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson samt eventuella uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av uppdrag.

Hur sker vår behandling?

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt använder OmsorgsPoolen datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt gällande branschstandard. OmsorgsPoolens gör sitt yttersta för att våra tekniska lösningar skall skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

Vem som har tillgång till uppgifterna?

Endast de personer på OmsorgsPoolen som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Personuppgifter samt CV och andra dokument kan lämnas ut till en tredje part (eventuell uppdragsgivare). Förmedling av personuppgifter, kontaktuppgifter och inhämtade referenser är ofta en förutsättning för bokning av uppdrag. Vi lämnar aldrig skriftliga redogörelser från referenser. Ibland kan vi också vara skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag, exempelvis till Försäkringskassa eller annan myndighet. 

Hur länge uppgifterna sparas

OmsorgsPoolens register inventeras regelbundet och ej gällande information uppdateras eller tas bort. Enligt lagstiftningen får uppgifter bara sparas så länge det finns ett tydligt syfte. Ett sådant syfte kan vara att den registrerade önskar bli presenterad för uppdrag eller önskar få utskick med information från oss. En del uppgifter om tidigare samarbete måste sparas under längre tid, exempelvis uppgifter om utbetalning av lön och sociala avgifter. Lönespecifikationer måste exempelvis sparas i minst sju år enligt gällande lagstiftning.

Cookies och länkar

Vid användning av vår webbplats lagras information om ditt besök i form av så kallade cookies. Syftet med dessa cookies är att göra användarupplevelsen bättre. Uppgifter som sparas i datasystemet kan handla om vilka sidor i vår domän som du har besökt och kan innefatta teknisk information om enheten du använder, bl.a. IP-adress och webbläsarversion. Genom ändring i din webbläsares inställningar kan du hindra att cookies används.

Hur uppgifterna kan ändras eller raderas – dina rättigheter

Du som individ har rätt att när som helst begära att vi ändrar eller tar bort dina personuppgifter ur våra system. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke och meddela oss att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att via en skriftligt undertecknad ansökan ställd till OmsorgsPoolen på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som OmsorgsPoolen behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen.

OmsorgsPoolen
Datavägen 14A
436 40 Askim

info@omsorgspoolen.se

 

Kvalitetssäkrad bemanning utifrån en strukturerad och noggrann urvalsprocess.